Sedan starten 1992 har InnuScience ägnat sig åt att förändra sättet världen städar på den professionella marknaden. Med unika, patenterade formuleringar och bioteknologisk kunskap har företaget utvecklat ett brett utbud av produkter som täcker alla marknadssektorer från gästfrihet och gästfrihet till rengöring, transport och vattenbehandling av byggnader. Kontakta oss idag om du vill veta mer.

Bioteknikbaserad produkt för kontroll av organiskt material i akvarier och dammar för fisk

Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare

Kalkborttagning och rengöring för golv och mattor

Skrubbfritt rengöringsmedel för tvål- och kalkrester

Luktborttagare med rengöringseffekt

Behandlig för fettavskiljare

Polishborttagning för golv

Behandling för rör och avlopp

Rengöring och supereffektiv avfettare för köksgolv

Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare för alla ytor

Badrumsrengörare för alla ytor och fönster.

Hybrid golvpolish med Bio-elastomerer 10

Eliminering av dålig lukt (soptunnor - sopor - parkeringar)

Luktborttagare

Bioteknisk syra

Behandling för septiktankar och kemiska toaletter

För eliminering av urinlukt