FAQ

Här är svar på några vanliga frågor:

Behöver vi förändra hela städningen eller rengöringsprocessen om vi vill gå
över till bioteknik?


Svar:
 NEJ. Det är som regel bara att byta ut befintliga produkter. Däremot kan man ofta förfina konceptet med tiden.

 

Varför skummar det i maskinen?

Svar:
 När man konverterar till Innu-Science bioteknik kan det vid maskinell bearbetning (tvättmaskin, kombimaskin, mattvätt) bli en reaktion med rester från de traditionella rengöringskemikalierna som gör att skum bildas.

Gå då ned i dosering för att återgå till det normala när skummet minskar.
Skumbildningen avtar i takt med att restkemikalier försvinner och du får renare maskiner, golv och textilier – utan rester som attraherar smuts.

 

Är bakterierna i produkterna verkligen ofarliga?

Svar:
 JA, fullständigt.

 

Är doseringen viktig?

Svar:
 JA. Överdosering gör att produkterna fungerar SÄMRE! Det kostar dessutom mer och det är sämre för miljön.

 

Kan bakterierna verkligen inte mutera till något farligt?

Svar:
 NEJ. Du kan var helt lugn! Det är endast klass 1-bakterier som används.

 

Var kan man handla Innu-Science produkter?

Svar:
 Du hittar produkterna hos våra återförsäljare  Har du svårt att hitta hör gärna av dig till oss.

 

Är produkterna dyra?

Svar:
 NEJ. Totalekonomin är mycket billigare än med konventionella kemiska produkter, även om det emellanåt är dyrare per liter i koncentrat.

 

Är Innu-Science produkter desinfektionsmedel också?

Svar:
 NEJ. Våra produkter är inriktade på effektiv rengöring. De desinficerar inte.
Genom att noggrant och effektivt rengöra ytor, elimineras i stället den smuts som är födoämnen för potentiellt farliga bakterier. Att göra rent är det absolut viktigaste för att uppnå hygien och säkerhet på en yta.

 

Vad är det för hållbarhet på produkterna i koncentrat?

Svar:
 Under normala lagringsförhållanden, är Innu-Science produkter stabila i minst 2 år efter tillverkningsdatum. Detta gäller såväl Ready-To-Use som produkter som ska blandas ut.

 

Vad är det för hållbarhet på produkterna i brukslösning?

Svar:
 Färdigblandad produkt ska, under normala förhållanden, förbrukas inom 1 vecka. Blanda inte till onödiga mängder medel som blir stående i maskinen eller sprayflaskan längre tid.

 

Finns det särskilda anvisningar för förvaring?

Svar:
 NEJ. Innu-Science produkter kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.
Alla ställen som är lämpliga för lagring av kemiska produkter är lika lämpliga för Innu-Science produkter.

 

Ska man använda varmt vatten vid rengöring med Innu-Science produkter?

Svar:
 NEJ. Kallt eller ljummet vatten! Till skillnad från kemiska rengöringsmedel som försöker blanda sig med och lösa smuts, behöver inte Innu-Science bioteknologiska rengöringsprodukter hett vatten för att stimulera rengöringsförmågan.
Full rengöringseffekt uppnås med kallt eller ljummet vatten. Använder man för hett vatten försämras i stället förutsättningarna för bakterierna att göra riktigt rent.

 

Hur länge har Innu-Science funnits i Sverige?

Svar:
 Innu-Science lanserades i Skandinavien 090909 kl 09. Flera produkter har dock förekommit under andra namn sedan 1993.

 

Jag har sett andra produkter med bakterier på marknaden.
Hur skiljer sig Innu-Science produkter från dem?


Svar:
 De flesta produkter med bakterier som du hittar på marknaden, är i själva verket kemiska produkter som innehåller bakterier. Dessa produkter blandas av kemiföretag som är okunniga om bioteknik. I samtliga fall är bakterierna antingen döda eller, om de klarar av att överleva i den fientliga miljön de är avsedda för, så bidrar de inte överhuvudtaget till produktens rengöringsförmåga.
Vi på Innu-Science har aldrig stött på någon effektiv bakterie-baserad produkt tillverkad av ett kemiföretag!

 

Hur lång tid efter rengöring verkar restprodukterna på ytan?

Svar:
 Det beror på ytans beskaffenhet. Ju mer porös och smutsig en yta är, desto längre bioaktivitet. Som regel fortsätter biotekniken att arbeta från några minuter upp till några timmar. Ju smutsigare och svårare en yta är att rengöra, desto längre restaktivitet.

 

Kan I-S produkter utlösa irritation eller allergiska reaktioner?

Svar:
 Precis som alla andra rengöringsmedel med parfym och/eller ytaktiva ämnen, kan produkterna framkalla irritation eller allergiska reaktioner hos vissa överkänsliga personer. Om dessa personer reagerar på våra produkter, kommer de med största sannolikhet att reagera på de flesta, om inte alla, typer av rengöringsmedel.
Efter mer än 20 års användning på den internationella marknaden, har Innu-Science produkter inte förknippats med något fall av irritation eller allergisk reaktion hos användare! Vi tittar alltid på allergivänliga ingredienser när vi formulerar våra produkter.

 

Varför är inte luktborttagarna Nu-Smell Plus Nu-Odor och Nu-Odor Fresh miljömärkta?

Svar:
 Av den enkla anledningen att miljökriterier inte finns. Luktborttagarna är i själva verket de absolut mest miljöanpassade i Innu-Science sortiment.