Om oss

InnuScience arbetar med industriell bioteknik och inom områdena vattenrening, luktborttagning och rengöring och våra produkter/applikationer är världsledande.

Vår utgångspunkt är att bakterier är goda bakterier är viktiga för oss människor, att vi ska omge oss av bakterier och dra nytta av dem. Bakterierna och andra mikroorganismer är de som står för all egentlig rengöring på Jorden.

Förståelsen kring mikroorganismer

Mikroorganismer är fantastiska. De är enkla och okomplicerade, vackra, trogna, dedikerade, mjuka, tuffa, spännande, uppfinningsrika och omhändertagande. De var här först och allt liv, verkligen allt liv, är sprunget ur och beroende av mikroorganismer för sin existens. Och det är mikroorganismer som står för all egentlig rengöring på Jorden. Vi människor, var vi än befinner oss och vad vi än gör, måste lära oss att samexistera med mikroorganismerna. Vi måste förstå att vi finns bara för att de låter oss finnas.

Forskning & utveckling är vårt hjärta

InnuScience fokuserar på att studera och förstå hur mikroorganismerna ”gör rent”. För vad är naturligare och mer logiskt än att använda just dessa för att göra rent. Det är ju ändå de som slutligen ska göra jobbet, på reningsverket, i naturen, och då kan vi påbörja den processen uppströms, redan på de ytor som vi städar. Och vi människor har mycket att vinna på att samarbeta med mikroorganismerna.

Våra forskare har under mer än 20 år byggt upp en unik förståelse och kompetens kring mikroorganismer och deras rengöringsprocesser. Med mer än 400 publicerade vetenskapliga rapporter om biologiska processer, kemikaliers hälso- och miljöpåverkan är vi världsledande på vårt område

Milstolpar i InnuScience historia

1996 InnuScience Kanada grundas

2009  InnuScience Scandinavia grundas och lanserar första
bioteknologiska rengöringsprodukterna i Skandinavien

2011 Nu-Niit lanseras – lågtemp tvättmedel som minskar utsläpp av mikroplaster.

2015 Retursystem för uttjänta mikrofibermoppar lanseras i syfte att hjälpa städbranschen att ta större ansvar för städprodukters livscykler.

2016 InnuScience deltar i forskningsprojektet I-tex med syfte att minska andelen sjukhusrelaterade infektioner, dels med hjälp av ökad förståelse och användning av bioteknik

2017 Svanen lanserar de första kriterierna för miljömärkning av bioteknik, efter flera års gemensamt arbete med InnuScience

Historien bakom InnuScience

InnuScience startade i Kanada år 1992 som ett resultat av Steave Teasdales och Daniel Couillards arbete med selektiv adaption där de fick mikroorganismen Bacillus lichenformis att öka sin förmåga att bryta ner fett åtta gånger.

Namnet InnuScience har vi fått av Steve som flera år levde nära inuiterna, norra Kanadas ursprungsbefolkning, där han inspirerades av deras förhållningssätt att bruka-inte förbruka-naturen.


INNU är inuiternas, norra Kanadas ursprungsbefolknings, ord för människa

SCIENCE står för vetenskapen

Vår vision


InnuScience arbetar för att bli erkända världen över som marknadsledare inom professionell rengöring och städning. Det gör vi genom att erbjuda kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade bioteknikprodukter med överlägsen prestanda.


Vårt uppdrag


InnuScience uppdrag är att vara världsledande inom bioteknik med innovativa lösningar och användarvänliga produkter för professionell rengöring och städning.

 

Vi utvecklar och erbjuder därför nya applikationer för att ställa om samhället i det paradigmskifte som just nu pågår – från traditionella etablerade lösningar till framtidens hållbara teknologier.

 

InnuScience erbjuder idag det bästa tänkbara miljöalternativet inom professionell rengöring, med en totalekonomi som trotsar all konkurrens.