Om oss


InnuScience är ett högteknologiskt bioteknikföretag som utvecklar professionella rengöringsprodukter. Huvudkontor och laboratorier ligger i Kanada. Vi har alltid satsat stora resurser på forskning som gjort att vi idag kan använda bioteknik för effektiva, miljöanpassade rengöringsprodukter.


InnuScience har alltid varit drivande i miljöfrågor och arbetar dedikerat för byggandet av ett uthålligt samhälle. Det är både logiskt och resurssmart att använda naturens egen lösning för att bryta ner organiskt material, samt att utgå från kraften i den förnyelsebara resurs som mikroorganismer faktiskt är.

Förståelsen kring mikroorganismer

Mikroorganismer är fantastiska. De är enkla och okomplicerade, vackra, trogna, dedikerade, mjuka, tuffa, spännande, uppfinningsrika och omhändertagande. De var här först och allt liv, verkligen allt liv, är sprunget ur och beroende av mikroorganismer för sin existens. Och det är mikroorganismer som står för all egentlig rengöring på Jorden. Vi människor, var vi än befinner oss och vad vi än gör, måste lära oss att samexistera med mikroorganismerna. Vi måste förstå att vi finns bara för att de låter oss finnas.

 

Forskning & utveckling är vårt hjärta

InnuScience fokuserar på att studera och förstå hur mikroorganismerna ”gör rent”. För vad är naturligare och mer logiskt än att använda just dessa för att göra rent. Det är ju ändå de som slutligen ska göra jobbet, på reningsverket, i naturen, och då kan vi påbörja den processen uppströms, redan på de ytor som vi städar. Och vi människor har mycket att vinna på att samarbeta med mikroorganismerna.

Våra forskare har under mer än 20 år byggt upp en unik förståelse och kompetens kring mikroorganismer och deras rengöringsprocesser. Med mer än 400 publicerade vetenskapliga rapporter om biologiska processer, kemikaliers hälso- och miljöpåverkan är vi världsledande på vårt område.

 

Milstolpar i InnuScience historia

1996 InnuScience Kanada grundas

 

1999 InnuScience Scandinavia grundas och lanserar första
bioteknologiska rengöringen i Skandinavien

 

2014 Nu-Niit lanseras – lågtemp tvättmedel som minskar utsläpp av mikroplaster.

 

2015 Retursystem för uttjänta mikrofibermoppar lanseras i syfte att hjälpa städbranschen att ta större ansvar för städprodukters livscykler.

 

2016 InnuScience deltar i forskningsprojektet I-tex med syfte att minska andelen sjukhusrelaterade infektioner, dels med hjälp av ökad förståelse och användning av bioteknik

 

2017 Svanen lanserar de första kriterierna för miljömärkning av bioteknik, efter flera års gemensamt arbete med InnuScience

 

HISTORIEN BAKOM INNUSCIENCE

 

Steve Teasdale, medgrundare av InnuScience, började som geolog och prospekterade mineraler i norra Kanada, avskild från omvärlden. Under fyra års tid, elva månader om året, levde Steve ensam med inuiterna, norra Kanadas ursprungsbefolning, och fick genom dem en djup respekt och kunskap om jorden och naturen.

Under omskolning till biotekniker vid Université du Québec à Montréal träffade Steve studentkollegan Daniel Couillard. 1992 grundade de företaget InnuScience med målet att bli en världsledande tillverkare av bioteknologiska professionella rengöringsprodukter. Numera prospekterar Steve bakterier i stället.


INNU är inuiternas, norra Kanadas urspurngsbefolknings, ord för människan, i harmoni med naturen.

SCIENCE står för vetenskapen, i harmoni med människan.

 


VÅR VISION


InnuScience arbetar för att bli erkända världen över som marknadsledare inom professionell rengöring och städning. Det gör vi genom att erbjuda kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade bioteknikprodukter med överlägsen prestanda.


VÅRT UPPDRAG


InnuScience uppdrag är att vara världsledande inom bioteknik med innovativa lösningar och användarvänliga produkter för professionell rengöring och städning.

 

Vi utvecklar och erbjuder därför nya applikationer för att ställa om samhället i det paradigmskifte som just nu pågår – från traditionella etablerade lösningar till framtidens hållbara teknologier.

 

InnuScience erbjuder idag det bästa tänkbara miljöalternativet inom professionell rengöring, med en totalekonomi som trotsar all konkurrens.