Bioteknologiska produkter är riktigt miljösmarta De är framställda ur förnyelsebara råvaror, vilket innebär att vi slipper använda råolja och andra fossila råvaror. Dessutom är det en naturlig följd av produktionsmetoden att produkterna blir biologiskt nedbrytbara och kan därför återgå till naturens kretslopp efter användning. På detta sätt får vi en hållbar produktion. Produkterna framställs vanligtvis med mindre mängd energi i jämförelse med traditionell kemikalieproduktion, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser och därmed minskad påverkan på klimatet.ett sätt att spara på naturens resurser då det mesta av råvaran kan omvandlas till värdefulla produkter istället för spill och miljöfarligt avfall.
InnuScience har miljömärkning på alla våra produkter där det finns kriterier både Svanenmärkta och EU-Blomman.