Giftiga chockerare

Toxicitet avser ett ämnes eller produkts förmåga att orsaka skadliga hälsoeffekter för människor (eller andra organismer).


Vissa rengöringsprodukter innehåller ämnen som är giftiga för människor. Deras effekter kan kännas omedelbart eller i dagar, månader eller år efter exponering. Toxicitet är akut när effekterna är omedelbara och kroniska när de uppträder efter upprepad exponering.


Giftiga ämnen kan skada människors hälsa på flera sätt: exponering genom inandning, hudkontakt, sväljning eller irritation i ögonen.


När de väl andats in, attackerar vissa ämnen näsan, halsen eller lungorna, medan andra kommer in i kroppen genom lungorna och orsakar förödelse med andra organ som levern.


Huden kan bli förorenad genom direkt kontakt med ämnet. Ytterligare risker utgörs av luftburna dammpartiklar som landar på huden eller genom kontakt med förorenade ytor – t.ex. inuti skyddshandskar.


När människor överför kemikalier från händerna till munnen genom att äta eller röka utan att tvätta händerna, riskerar de exponering genom att svälja, medan vissa ångor, gaser och damm irriterar ögonen. Vattenlevande toxicitet


Läs hela täckningen i Facilitate Magazine här

InnuScience, en global ledare inom kommersiella rengöringssystem baserade på bioteknologi, uppmanar företag att anta höga hygiennivåer med tonvikt på effektiv rengöring med högpresterande rengöringsmedel snarare än ett överlust av desinfektionsmedel som inte rengör och riskerar negativ påverkan för miljön.

Läs hela artikeln här

NU-MARINE

Inför årets båtsäsong har vi på Innu-science tagit fram en helt ny serie produkter för båtar, Nu-marine.
Först ut är produkter för toaletterna. Många av Sveriges 102 000 fritidsbåtstoaletterna har problem med lukt. Våra produkter hjälper till att ta bort de oönskade lukterna riktigt effektivt. Det gör vi dessutom med naturens egen lösning-mikroorganismerna. De är riktigt bra på att göra jobbet ordentligt, dessutom på ett schysst sätt för både dig själv, sjöar och hav.
Se filmerna

Mikrofibermoppar återvinns i ny miljösatsning

I Sverige tvättas dagligen mer än 1,8 miljoner moppar och 0,6 miljoner dukar i den professionella städversamheten. Utifrån beräkningen att de anses förbrukade efter 300 användningar och tvättar kasserar städbranschen årligen 220 ton ickeförnyelsebara textilfibrer. Innu-science är världsledande inom professionell rengöring med bioteknik och lanserar nu ett återvinningssystem för Innu-science egna mikrofibermoppar. Från och med juni 2015 kommer man att samla in och återvinna mikrofibern från mopparna som bidrag till olika textila recyclingsprocesser.

 

”Vi har valt att utveckla moppar av 100% syntetfiber som ger bästa hygien, funktion och ergonomi vid rengöring. Dessutom är de enkla att tvätta rena utan komplexa kemikalier och höga temperaturer. Rena fiberblandningar ger även den bästa sammansättningen för materialåtervinning när vi slutligen bedömer mopparna som uttjänta” säger Ellinor Niit textilingenjör Innu-science Scandinavia

 

”Eftersom mikrofibern är gjord av plast, vilket är svårt för naturen att bryta ner är det extra viktigt att tvätta den skonsamt och återvinna istället för att kasta den till förbränning. Alla företag som tjänar pengar på naturens resurser borde anta utmaningen och utvecka hållbara ny produkter” menar Joachim Åhlander VD Innu-science Scandinavia

ARKIV

Gör som MKB i Malmö!

Alltfler konverterar till nya tidens rengöring med Innu-Science bioteknik. Som t ex MKB Fastighet i Malmö. Börja med 1 städobjekt/ställe så får du se hur mycket bättre det funkar?
Läs mer om MKB>>

Markus sprang 70 mil genom fjällen

1 maraton om dagen blev det i alla fall…

Innu-Science var en av huvudsponsorerna till Markus Torgebys fjällexpeditionen sommaren 2012. Markus avsikt var att springa hela den Svenska fjällkedjan 130 mil på 30 dagar!!!

Markus började bra och sprang, som avsett, i snitt ett drygt maraton per dag.
Men skador stoppade honom tyvärr. Givetvis lovar han att göra ett nytt försök i framtiden

STÄDA MED BIOTEKNIK

Den är här för att stanna!

Det krävs ett nytt sätt att tänka för att rengöra med bioteknik men ni behöver inte ändra städrutinerna. Fortsätt som idag men byt ut kemikalierna till bioteknik.

Det finns många fördelar – för dig som användare, för kunden, för våra barn och miljön.

ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE

Följande företag kan förse dig med framtidens rengöringsprodukter från Innu-Science redan NU.

 

 

Stockholm 08-556 933 90
Uppsala 018-14 42 42
Dala Depån
Leksand 0247-643 90
OCAY
Arboga 0589-125 30
Borås 033-44 42 80
Eskilstuna 016-13 57 50
Halmstad 035-17 75 80
Helsningborg Landskronavägen 14 042-20 00 40
Helsingborg Garnisonsgatan 19 042-38 85 50
Hässleholm 0451-38 38 00
Järfälla 08-795 55 60
Jönköping 036-34 18 40
Kristianstad 044-20 27 70
Landskrona 0418-589 89
Malmö 040-14 72 70
Norrköping 011-25 90 50
Skene 0320-20 91 70
Sävedalen 031-340 99 80
Söderköping 0121-216 10
Upplands Väsby 08-590 923 00
Uppsala 018-69 54 52
Värnamo 0370-69 99 00
Västerås 021-12 79 80
Ängelholm Klippanvägen 0431-44 52 00
Ängelholm HK Valhall Park 0431-44 52 00
Malmö 040-689 30 30
OCAY
Alfta 0271-108 00
Bollnäs (Ebbes) 0278-24440
Gävle – Elektrikerg 026-54 58 50
Gävle – Ruddammsg 026-12 51 33 
Karlstad (KJ Papper) 054-68 87 00
Ljusdal 0651-16245 
Piteå (PPG) 0911-221430
Skellefteå 0910-78 18 00
Stockholm (Just in Time) 08-522 581 00
Sundsvall  060-64 54 70 
Säffle (Arnes Partilager) 0533-102 50
Söderhamn 0270 – 105 00
Trelleborg (Beson)  0410-103 00
Trollhättan 0520-899 60
Umeå  090-77 59 90 
Varberg – säljkontor 0340-671630 
Örnsköldsvik 0660-26 55 80
Östersund 063-57 59 00
Göteborg  031-12 89 60
Stockholm  08-47 333 00
Avesta 0226-596 00
Borlänge 0243-21 11 00
Stockholm 08-641 86 70
Klenzo Städprodukter AB
Stockholm                                                                   .  08-718 26 24

NU-CARAVAN

Inför årets husvagnssäsong har vi på Innu-Science tagit fram en helt ny serie produkter för husvagnar och husbilar, Nu-caravan.
Först ut är produkterna för toaletterna. Många av de ca 180 000 husvagnar och husbilar i Sverige har problem med dålig lukt från toaletten. Våra produkter hjälper till att ta bort de oönskade lukterna riktigt effektivt. Det gör vi dessutom med naturens egen lösning-mikroorganismerna. De är riktigt bra på att göra jobbet ordentligt dessutom på ett schysst sätt för både dig själv och miljön.
Se filmerna!

Framtidens rengöring – ett nytt paradigm med hälsan i fokus

Framtidens städning kommer att handla mer om hälsa. Hur vi mår bättre med hjälp av goda bakterier och med färre allergier. Just nu pågår ett stort paradigmskiftet där vi lämnar 50-talets kemisamhälle, och ämnen som många gånger är skadliga både för miljön och människor, och istället väljer mer hållbara, effektiva lösningar som t ex bioteknik. Bakterier och bioteknik kommer att ha stor betydelse för hur vi människor mår i framtiden.

Joachim Åhlander, VD InnuScience Scandinavia, berättar hur vår syn på renhet och bakterier förändras – från bekämpning och desinficering till att bakterier blir våra vänner och hjälper oss att må bättre. Hur fungerar rengöring med bioteknik? Varför det blir renare och hur kan det bygga ett hållbart samhälle?

 

Jesper Hedin, projektledare, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), leder forskningsprojektet I-Tex och berättar hur man med hjälp av bl a intelligent användning av bakterier i städning, textilier och andra material vill göra patientmiljöer på sjukhus renare och friskare. Projektet finansieras av Vinnova – läs gärna mer på www.i-tex.se.