Behandlig för fettavskiljare

Category:

Nu-Drain är en bioteknisk underhållsprodukt för fettavskiljare och avlopp. Den innehåller en aktiv bakterieflora som biologiskt bryter ner fett och organiskt material. Det minskar dålig lukt och frekvensen av urpumpningar.