Det blir renare

Smutsen vi ska städa bort består till stor del av fett. Mikroorganismerna ”klipper sönder” fettmolekylen (triglycerol) till en glycerol och tre fria fettsyror, vilket betyder att fettet blir vattenlösligt och försvinner med skurvattnet. Den processen kallas för hydrolys och är nyckeln till varför biotekniken gör rent på riktigt.

Traditionella rengöringsmedel kapslar istället in fettet med kemikalier, vilket sedan torkas och moppas runt innan det eventuellt åker ut i avloppet med sköljvattnet. Dessa medel kommer heller inte åt på djupet i materialens porer som biotekniken gör och fortsätter heller inte verka på ytan när vi slutat städa.

 

Bättre för miljön

InnuScience produkter är främst  framställda ur förnyelsebara råvaror, vilket innebär att man drastisk minskar kemikalieanvändningen. Dessutom är det en naturlig följd av produktionsmetoden att produkterna blir biologiskt nedbrytbara och kan därför återgå till naturens kretslopp efter användning. På detta sätt får vi en hållbar produktion. Produkterna framställs vanligtvis med mindre mängd energi i jämförelse med traditionell kemikalieproduktion, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser och därmed minskad påverkan på klimatet.

 

Bättre för användaren

Produkterna är pH-neutrala och innehåller IFRAgodkända parfymer Detta gör att användarens händer och hud skonas. För de som önskar finns även en Sensitive-serie med ett färg- och parfymfritt sortiment.

 

Mer ekonomiskt

De företag som konverterar till bioteknik sänker sina kostnader för rengöringsprodukter. Färre produkter löser fler uppgifter, mikroorganismerna fortsätter att arbeta när personalen går hem och moppar och dukar håller dubbelt så länge