Behandling för septiktankar och kemiska toaletter

Nu-Sept är en bioteknisk underhållsprodukt för septiktankar och portabla toaletter. Den innehåller en aktiv bakterieflora som eliminerar problem med dålig lukt och minskar blockeringar och risk för översvämningar som ofta förknippas med septiktankar.