Allt började för ca 5 miljarder år sedan…

då föddes Jorden och för 4,5 miljarder år sedan utvecklades det första livet på planeten: mikroorganismer. Encelliga, enkla mikroorganismer Allt liv som finns här på Jorden idag har sitt ursprung ur just mikroorganismer.

Det är också dessa mikroorganismer som står för all egentlig rengöring – biologisk nedbrytning. Mikroorganismerna gör detta genom att producera enzymer och andra ämnen som bryter ner organiskt material.

För oss på InnuScience handlar rengöring om att använda biologisk nedbrytning direkt vid källan. Och vi gör det därför att det funkar bättre, helt enkelt snabbare, renare och smartare!