Våra kunder

VÅRA KUNDER

Innu-Science finns idag i ett 20-tal länder, med produktionsanläggningar i Kanada,
Frankrike och Sverige.

Våra viktigaste marknadssegment är:

  • Städbolag
  • Offentlig miljö
  • Sjukhus
  • Skolor & daghem
  • Hotell & restaurang
  • Industri
  • Centrumanläggningar
  • Båt- & busstrafik