Bioteknikbaserad produkt för kontroll av organiskt material i akvarier och dammar för fisk

Categories: ,

AQUA-C är en bioteknikbaserad produkt för att underhålla och regenerera akvarium, saltvattensakvarium och terrarium.

 • Bryter ner organiskt material som finns i slammet och är upplöst i vattnet.
 • Bidrar till att upprätthålla ett balanserat ekosystem i vatten.
 • Bidrar till att minska koncentrationen av kemikalier som används i gödningsmedel (kväve och fosfor).
 • Hjälper till att minska dålig lukt orsakad av syrefattiga förhållanden.
 • Rengör vattnet på naturlig väg.
 • Bidrar positivt till bra hälsa hos vattenlevande djur och växter.
 • Minskar risken för sjukdom och död hos fiskar och växter.

AQUA-C kan användas för att förbättra vattenkvaliteten i:

 • Akvarium
 • Saltvattensakvarium
 • Terrarium
 • Fiskodlingar
 • och andra slutna eller delvis öppna vattenmiljöer.

RELATED PRODUCTS