Bioteknikbaserad produkt för kontroll av organiskt material i akvarier och dammar för fisk