Sanitetsrengöring

Range of products designed to clean washroom and toilet surfaces. Descalers to reduce limescale build up or remove deposits in urinals.


Nu-Bio Scrub

Skrubbfritt rengöringsmedel för tvål- och kalkrester

Nu-Power Kleen

Bioteknisk syra