InnuScience uppmanar rengörings- och FM-sektorerna att anta höga hygiennivåer med tonvikt på effektiv rengöring med högpresterande rengöringsmedel snarare än ett över-beroende av desinfektionsmedel som inte rengör och riskerar negativ miljöpåverkan.

Hela artikeln finns här