Kraftfullt avfettningsmedel för köksfläktsfilter

Behandling för rör och avlopp

Behandling för septiktankar och kemiska toaletter

Koncentrerad behandling för fettavskiljare

Behandlig för fettavskiljare

Rengöring och högeffektivt avfettningsmedel för spiskåpeventiler