Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare

Kalkborttagning och rengöring för golv och mattor

Skrubbfritt rengöringsmedel för tvål- och kalkrester

Luktrenare med rengöringseffekt

Koncentrerat mjukmedel för tvätt

Högeffektivt (HE) och traditionellt neutralt tvättmedel

Behandlig för fettavskiljare

Polishborttagning för golv

Behandling för rör och avlopp

Rengöring och supereffektiv avfettare för köksgolv

Fläckborttagning och rengöring med luktrenare för mattor och textilier

Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare för alla ytor

Badrumsrengörare för alla ytor och fönster.

Hybrid golvpolish med Bio-elastomerer 10

Eliminering av dålig lukt (soptunnor - sopor - parkeringar)

Luktrenare

Bioteknisk syra

Behandling för septiktankar och kemiska toaletter

För eliminering av urinlukt