Bioteknik-baserad produkt för kontroll av organiskt material i akvarier och dammar

Biotekniskt baserad vattenkonditionerare för naturliga och dekorativa dammar för användning på försommaren

Biotekniskt baserad vattenkonditionerare för naturliga och dekorativa dammar för användning på förvintern

Rengöring och desinficering

Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare

Kalkborttagning och rengöring för golv och mattor

Skrubbfritt rengöringsmedel för tvål- och kalkrester

Luktrenare med rengöringseffekt

Koncentrerat mjukmedel för tvätt

Högeffektivt (HE) och traditionellt neutralt tvättmedel

15/Hybrid spraypolish för golv med Bio-elastomerer 15

Ekologisk polishborttagning för golv

Kraftfullt avfettningsmedel för köksfläktsfilter

Behandling för rör och avlopp

Kraftfullt industriellt avfettningsmedel

Rengöring och supereffektiv avfettare för köksgolv

Fläckborttagning och rengöring med luktrenare för mattor och textilier

Rengöringsmedel och supereffektiv avfettare för alla ytor

Rengöring och avfettare för livsmedelsindustrin

Badrumsrengörare för alla ytor och fönster.

Hybrid golvpolish med Bio-elastomerer 10

Hybrid golvpolish med Bio-elastomerer 20

Eliminering av dålig lukt (soptunnor - sopor - parkeringar)

Luktrenare

Bioteknisk syra

Behandling för septiktankar och kemiska toaletter

För eliminering av urinlukt

Miljövänlig och kraftfull avfettare för många användningsområden

Koncentrerad behandling för fettavskiljare

Färdigblandad och miljövänlig avkalkning för många användningsområden

Behandlig för fettavskiljare

Rengöring och högeffektivt avfettningsmedel för spiskåpeventiler