CASES

Innu-Science går från klarhet till klarhet.
Här presenterar vi några fall från verkligheten:

Case #1 – allergi (hemstädning)

Case #2 – ekonomi